top of page

Řekli o ní

„Drahá Eliško, chtěla bych Vám složit malou poklonu za to, čemu říkám výkon nad zlato ve funkci šéfasistentky protokolu pro ceremoniály. George a já jsme byli vždy nad míru spokojeni s tím, jak jste pokaždé bezchybně zvládla zabezpečit všechny náležitosti nezbytné pro pořádání našich oficiálních obědů, recepcí a večeří. A to velmi často ve složitých podmínkách. Vždy jsme se mohli spolehnout na Vaši představivost, schopnost motivovat svůj personál a na vytříbený smysl pro správnost okamžiku. To vše zaručilo spokojenost našich oficiálních hostů. Vaše elegantní, avšak vždy stoprocentní profesionální způsoby, budeme postrádat. Nejsrdečněji děkuji za veškeré Vaše úsilí, a to jménem Georgovým i svým.“

Helena M. Shultz

„Milá Eliško, bylo milé se v Praze na chvíli setkat, Doufám, že toto hodnocení Vám prokáže službu. Hodně štěstí. Srdečné pozdravy.“ … Eliška Hašková Coolidge pracovala v naší vládě. Její práce byla vynikající. Prokázala silné manažerské a organizační schopnosti a její charakter je bez výhrady.“

George Bush, bývalý prezident USA

„Drahá Eliško, chci, abyste věděla, jak moc si vážíme Vaší skvělé práce, kterou jste v Bílém domě odváděla, a oddanosti, kterou jste naplňovala každý pracovní den. Pro paní Johnsonovou a pro mě jste vždy byla nekonečným a stálým zdrojem pohodlí. Sdílela jste s námi naše naděje pro Ameriku a odevzdala jste nám plnou míru své loajality. Prezident se vždy musí snažit sdělit svá přání velice širokému okruhu nejrůznějších organizací a týmů, a musí se pak spolehnout na ochotu a znalosti právě takových pracovníků jako jste Vy. Vy jste se vší odpovědností v tomto smyslu nikdy nezklamala a za to Vám budu už vždycky vděčný. Paní Johnsonová a já Vám přejeme mnoho štěstí a životního naplnění, které se, Eliško, bohatě zasloužíte.“

Lyndon Baines Johnson, bývalý prezident USA

Paní Elišku jsem poznal jako silnou ženu, která je ochotna bít se za svobodu a demokracii, stejně jako za všechny, kteří potřebují pomoc. Jsem si jistý, že pro občany ze svého volebního obvodu ze sebe vydá to nejlepší a pomůže jim s každým problémem, který je trápí. Navíc svou zkušeností s prací pro prezidenty Spojených států a svým silným osobním kouzlem pozvedne prestiž Senátu ČR jako vrcholné ústavní instituce.

Vlastimil Tlustý, ministr financí

„Je málo lidí, kteří dosáhnou velkého úspěchu a zůstanou skromnými a lidskými. Paní Eliška rozhodně patří mezi ty, kteří o svůj úspěch tvrdě bojovali, nedostali nic zadarmo a tak si umí vážit práce, lidí a s pokorou umí přijímat slávu a úspěch. Stejně jako já má svojí práci i jako koníčka, lásku a poslání. Je velice ohleduplná a laskavá ke svému okolí a je nadšená a nejspokojenější, když může předávat své znalosti dále a vidí, že její pomoc má úspěch.“

Pavel Šporcl, houslový virtuóz

Víra v Boha, svobodu, spravedlnost a vítězství slušnosti jsou vedle obdivuhodné energie vlastnosti, které činí z paní Eliška výjimečnou osobnost. Patří mezi ty, kteří jsou aktivní, zajímají se o dění kolem sebe a chtějí aktivně přispět, ne jen mluvit. Je pro svobodu i se všemi jejími riziky, odpovědností a nesnadností, protože poznala, co to znamená diktát moci a co se dá dokázat, má-li člověk možnost svobodné volby. Pevně si stojí za svou pravdou a dokáže veškerou svou energii věnovat práci k dosažení toho, co si předsevzala. Chce pomáhat a pomáhá, kde je třeba a s radostí se dělí o své znalosti a zkušenosti. Její radost z toho, když vidí, že se její snahy daří, je nakažlivá a dokáže pro svou práci nadchnout i strhnout ostatní. Je dobře, že se lidé jako ona vrátili zpět do vlasti a že víra, pokora a poctivá práce přináší v její osobě dlouhodobé pozitivní výsledky.“

Petr Bratský, poslanec Parlamentu ČR, klatovský rodák

„Paní Eliška v mém životě sehrála významnou roli. Víra v lidi, alespoň kousek dobrého v každém z nás, lásku, platnost základních lidských hodnot, neuvěřitelná vitalita, nadšení, se kterým se pouští do boje na pomoc za zachování svobody a demokracie, odhodlání a chuť s jakou pomáhá komukoli aniž by očekávala jakýkoli projev vděku je úctyhodná. Vážím si chvíle, kdy jsme se poprvé setkali a vážím si toho, že dnes jsme přátelé.Vím, jak miluje českou zemi a Šumavu. Právě vzpomínky na její dětství, které na Šumavě prožila, jí usnadňovaly těžké chvíle, jež někdy prožívala v nucené emigraci. Svůj opravdový vztah ke své rodné zemi potvrdila svým návratem, když jí to politická situace umožnila. Potvrzuje nezměrnou snahou našemu regionu pomoci a získávat stále větší uznání a respekt. Celý život patřila k nejbližším spolupracovníkům pěti amerických prezidentů. Jakmile to však bylo možné, vrátila se do Čech a začala hospodařit na Šumavě, kterou miluje. A to hovoří za vše.Není mnoho lidí, kteří by měli tolik zkušeností z nejvyšší politiky, nemuseli a přitom chtěli pomáhat rozvoji svého regionu a byli zárukou morálních hodnot. Pokud paní Eliška usedne v křesle senátorky za Klatovy a Domažlicko, budu moci s klidným svědomím říci, že náš region a s ním celá naše republika měli opravdu zase jednou štěstí. Jí pak přeji, aby taková jaká je, tedy energická, pracovitá dáma s neuvěřitelně vyvinutým smyslem pro spravedlnost a víru, která jí dává sílu překonávat řadu životních strastí zažívala nejen útrapy vysoké politiky, ale hlavně radosti z úspěchů našeho regionu, za který se rozhodla v nejvyšší politice, tentokrát České, bojovat. Vážená paní Eliško, máte můj hluboký obdiv!“

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro cestovní ruch, finanční toky a bytovou politiku

bottom of page