Eliška Hašková Coolidge. Etiketa a společenský protokol Eliška Hašková Coolidge

Řekli o ní

Helena M. Shultz

„Drahá Eliško, chtěla bych Vám složit malou poklonu za to, čemu říkám výkon nad zlato ve funkci šéfasistentky protokolu pro ceremoniály. George a já jsme byli vždy nad míru spokojeni s tím, jak jste pokaždé bezchybně zvládla zabezpečit všechny náležitosti nezbytné pro pořádání našich oficiálních obědů, recepcí a večeří. A to velmi často ve složitých podmínkách. Vždy jsme se mohli spolehnout na Vaši představivost, schopnost motivovat svůj personál a na vytříbený smysl pro správnost okamžiku. To vše zaručilo spokojenost našich oficiálních hostů. Vaše elegantní, avšak vždy stoprocentní profesionální způsoby, budeme postrádat. Nejsrdečněji děkuji za veškeré Vaše úsilí, a to jménem Georgovým i svým.“

Lyndon Baines Johnson, bývalý prezident USA

„Drahá Eliško, chci, abyste věděla, jak moc si vážíme Vaší skvělé práce, kterou jste v Bílém domě odváděla, a oddanosti, kterou jste naplňovala každý pracovní den. Pro paní Johnsonovou a pro mě jste vždy byla nekonečným a stálým zdrojem pohodlí. Sdílela jste s námi naše naděje pro Ameriku a odevzdala jste nám plnou míru své loajality. Prezident se vždy musí snažit sdělit svá přání velice širokému okruhu nejrůznějších organizací a týmů, a musí se pak spolehnout na ochotu a znalosti právě takových pracovníků jako jste Vy. Vy jste se vší odpovědností v tomto smyslu nikdy nezklamala a za to Vám budu už vždycky vděčný. Paní Johnsonová a já Vám přejeme mnoho štěstí a životního naplnění, které se, Eliško, bohatě zasloužíte.“

George Bush, bývalý prezident USA

„Milá Eliško, bylo milé se v Praze na chvíli setkat, Doufám, že toto hodnocení Vám prokáže službu. Hodně štěstí. Srdečné pozdravy.“ … Eliška Hašková Coolidge pracovala v naší vládě. Její práce byla vynikající. Prokázala silné manažerské a organizační schopnosti a její charakter je bez výhrady.“

Vlastimil Tlustý, ministr financí

Paní Elišku jsem poznal jako silnou ženu, která je ochotna bít se za svobodu a demokracii, stejně jako za všechny, kteří potřebují pomoc. Jsem si jistý, že pro občany ze svého volebního obvodu ze sebe vydá to nejlepší a pomůže jim s každým problémem, který je trápí. Navíc svou zkušeností s prací pro prezidenty Spojených států a svým silným osobním kouzlem pozvedne prestiž Senátu ČR jako vrcholné ústavní instituce.

Deana a Juraj Jakubiskovi

„Přátelství s Eliškou Haškovou se stalo součástí naší rodinné atmosféry. Připoutala si nás k sobě svou citlivostí vzdělaností upřímností a cílevědomostí. Eliška je prostě odhodlaná dáma, která si vždy stojí za svým názorem. Pro její okolí je často záhadou odkud v této době čerpá ten svůj optimismus a elán. Přes všechny problémy a překážky, kterým musela v životě čelit, si dokázala zachovat úctu k lidem, pokoru a něhu. Z toho asi vyplývá i její nadšený přístup jako místopředsedkyně k práci v Nadačním fondu Plaváček, který pomáhá sociálně slabým dětem z dětských domovů rozvíjet svůj talent. S entusiasmem jí vlastním se ujala role starat se o ty, kteří to potřebují…… Její životní vitalita je nekonečná….. sportuje, hovoří pěti jazyky, sleduje světovou politiku, nadšeně se účastní kulturního dění…..Se stejným nasazením se věnuje své dceři. Eliška je označována za „velkou dámu etikety“, pro nás je přítelem, který 24 hodin denně rozdává lásku, moudrost a trpělivost. Její rozhodnutí kandidovat do řad senátorů pro nás není překvapením, naopak, myslíme si , že bude velkým přínosem do dnešní nevyvážené a často rozporuplné politické scény.“

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro cestovní ruch, finanční toky a bytovou politiku

„Paní Eliška v mém životě sehrála významnou roli. Víra v lidi, alespoň kousek dobrého v každém z nás, lásku, platnost základních lidských hodnot, neuvěřitelná vitalita, nadšení, se kterým se pouští do boje na pomoc za zachování svobody a demokracie, odhodlání a chuť s jakou pomáhá komukoli aniž by očekávala jakýkoli projev vděku je úctyhodná. Vážím si chvíle, kdy jsme se poprvé setkali a vážím si toho, že dnes jsme přátelé.Vím, jak miluje českou zemi a Šumavu. Právě vzpomínky na její dětství, které na Šumavě prožila, jí usnadňovaly těžké chvíle, jež někdy prožívala v nucené emigraci. Svůj opravdový vztah ke své rodné zemi potvrdila svým návratem, když jí to politická situace umožnila. Potvrzuje nezměrnou snahou našemu regionu pomoci a získávat stále větší uznání a respekt. Celý život patřila k nejbližším spolupracovníkům pěti amerických prezidentů. Jakmile to však bylo možné, vrátila se do Čech a začala hospodařit na Šumavě, kterou miluje. A to hovoří za vše.Není mnoho lidí, kteří by měli tolik zkušeností z nejvyšší politiky, nemuseli a přitom chtěli pomáhat rozvoji svého regionu a byli zárukou morálních hodnot. Pokud paní Eliška usedne v křesle senátorky za Klatovy a Domažlicko, budu moci s klidným svědomím říci, že náš region a s ním celá naše republika měli opravdu zase jednou štěstí. Jí pak přeji, aby taková jaká je, tedy energická, pracovitá dáma s neuvěřitelně vyvinutým smyslem pro spravedlnost a víru, která jí dává sílu překonávat řadu životních strastí zažívala nejen útrapy vysoké politiky, ale hlavně radosti z úspěchů našeho regionu, za který se rozhodla v nejvyšší politice, tentokrát České, bojovat. Vážená paní Eliško, máte můj hluboký obdiv!“

Petr Bratský, poslanec Parlamentu ČR, klatovský rodák

Víra v Boha, svobodu, spravedlnost a vítězství slušnosti jsou vedle obdivuhodné energie vlastnosti, které činí z paní Eliška výjimečnou osobnost. Patří mezi ty, kteří jsou aktivní, zajímají se o dění kolem sebe a chtějí aktivně přispět, ne jen mluvit. Je pro svobodu i se všemi jejími riziky, odpovědností a nesnadností, protože poznala, co to znamená diktát moci a co se dá dokázat, má-li člověk možnost svobodné volby. Pevně si stojí za svou pravdou a dokáže veškerou svou energii věnovat práci k dosažení toho, co si předsevzala. Chce pomáhat a pomáhá, kde je třeba a s radostí se dělí o své znalosti a zkušenosti. Její radost z toho, když vidí, že se její snahy daří, je nakažlivá a dokáže pro svou práci nadchnout i strhnout ostatní. Je dobře, že se lidé jako ona vrátili zpět do vlasti a že víra, pokora a poctivá práce přináší v její osobě dlouhodobé pozitivní výsledky.“

Pavel Šporcl, houslový virtuóz

„Je málo lidí, kteří dosáhnou velkého úspěchu a zůstanou skromnými a lidskými. Paní Eliška rozhodně patří mezi ty, kteří o svůj úspěch tvrdě bojovali, nedostali nic zadarmo a tak si umí vážit práce, lidí a s pokorou umí přijímat slávu a úspěch. Stejně jako já má svojí práci i jako koníčka, lásku a poslání. Je velice ohleduplná a laskavá ke svému okolí a je nadšená a nejspokojenější, když může předávat své znalosti dále a vidí, že její pomoc má úspěch.“

Hana Kunešová, Elixír

„Paní Eliška Hašková si během svého bohatého a prací nabitého života ověřila, že základem dobře fungující společnosti je morálka a společenské chování. Především etické chování, které je zakotveno v každém z nás, v našem srdíčku, považuje to za důležitou součást fungování svobodné společnosti stejně jako kterékoliv jiné pravidlo.“